Podmioty współpracujące

STUDIO FIKUS – projekt funkcjonalny
logo_fikus

Studio oferuje kompleksowe usługi w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania, projektów budowlanych, projektów wnętrz, nadzorów, konsultacji i poradnictwa. Przy skomplikowanych zagadnieniach inżyniersko – technologicznych studio współpracuje z wybitnymi specjalistami zespołów naukowo-badawczych PP. Mimo że przy opracowywaniu większych tematów udział bierze kilkadziesiąt osób, trzon firmy stanowi współdziałający od wielu lat stosunkowo niewielki zespół doświadczonych projektantów, uzupełniony młodymi absolwentami Wydziałów Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

http://www.studiofikus.pl/

 

 

EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX – generalny wykonawca
logo_eiffage

Eiffage Budownictwo Mitex specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów sportowych, biurowych, hotelowych, oświatowo-kulturalnych, mieszkalnych, przemysłowych i handlowych. Od 1988 r., czyli od początku działalności, firma zrealizowała ponad 400 inwestycji w całej Polsce (w tym ponad 110 pływalni i hal sportowych).

http://www.budownictwo.eiffage.pl/

 

 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY I STANISŁAWA SIPIŃSKICH – podwykonawca spółki Eiffage odpowiedzialny za sporządzenie projektu budynków A i B

sipińscy

Pracownia specjalizuje się głównie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej o charakterze administracyjnym, biurowym, handlowym, usługowym, bankowym, służby zdrowia, mieszkań jedno i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, dróg, mostów, torowisk, itp. Ponadto swoim zakresem obejmuje pełnienie czynności nadzoru autorskiego przy realizacji każdego z obiektów, a także pełnienie obowiązków inwestora zastępczego, nadzoru inwestorskiego i inspektorskiego.

http://www.sipinski.com.pl/home.html

 

 

ARCHIMMODICUS s.j. – biuro projektów odpowiedzialne za projekt i nadzór autorski Budynku Sal Technologicznych
archmmodicus

Pracownia specjalizuje się w projektowaniu obiektów publicznych o charakterze administracyjnym i biurowym.