Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w CBPIO

Wydarzeniem drugiego dnia obchodów oficjalnego otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (23.09.2015 r.) była wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w nowym kompleksie badawczym. Prezydent, odpowiadając na zaproszenie na wtorkową ceremonię, z uwagi na wcześniejsze zobowiązania nie mógł uczestniczyć we wtorkowej inauguracji, niemniej jednak skorzystał z możliwości spotkania z Dyrekcją i pracownikami PCSS podczas trwającej konferencji okolicznościowej.

Program konferencji nie uległ zmianie, uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat aspektów Internetu Przyszłości – elementów Internetu Rzeczy oraz Usług, a także wyzwań sieciowych, które stoją przed środowiskiem naukowym. Równolegle do obrad konferencyjnych trwało także posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER, której członkami są przedstawiciele wszystkich jednostek wiodących tworzących sieci miejskie (MAN).

Prezydent Andrzej Duda zwiedzał nowe Centrum przez przeszło godzinę; jego wizyta miała charakter prywatny, jako spotkanie z naukowcami Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz uczestnikami obu spotkań plenarnych. Prezydent miał okazję zwiedzić kilka z laboratoriów nowego Centrum, a w sali budynku sal technologicznych powtórzono fragment wcześniejszego widowiska multimedialnego. Wizycie towarzyszyły także liczne media, choć była okazja także do bezpośrednich rozmów z załogą PCSS.

Prezydent Andrzej Duda był żywo zainteresowany aspektami badawczymi nowych technologii rozwijanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; gratulował nowego miejsca pracy i nowych perspektyw, które, jak podkreślił, są ogromnie ważne dla rozwoju kraju. Podczas krótkiego, bezpośredniego spotkania z członkami Rady Konsorcjum PIONIER poruszono także temat polskiej infrastruktury badawczej, której ważną częścią jest właśnie Polski Internet Optyczny. Prezydent miał okazję także zamienić kilka słów z uczestnikami sesji konferencyjnych.

Nobilitacja spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, jaka spotkała gości programu otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego, była elementem wieńczącym podniosłość wydarzenia. Do wieczora w nowym budynku trwały sesje warsztatowe konferencji, które starały się definiować nowe horyzonty prac stojących przed polskimi naukowcami. Dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jest to nowy etap historii naznaczonej kolejnymi odkryciami technologii towarzyszącej wizji społeczeństwa cyfrowego.

Uroczystość oficjalnego otwarcia CBPIO

Mszą świętą o godzinie 9:00 we wtorek, 22 września w Poznańskiej Archikatedrze, której przewodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, rozpoczęły się obchody oficjalnego otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu. Inwestycja ta, po dwóch latach od rozpoczęcia prac, staje się nową siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Do szybkiego tempa prac i z radością wyczekiwanego dnia oddania obiektu do użytku nawiązał w homilii zaproszony Arcybiskup Łódzki, Marek Jędraszewski. Obaj biskupi, krótko po godzinie 11:00, po oficjalnych powitaniach tłumnie przybyłych gości, poświęcili nowy obiekt naukowy. W licznych gratulacjach, składanych na ręce Dyrektora PCSS (Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS), profesora Jana Węglarza, oraz Dyrektora IChB PAN, profesora Marka Figlerowicza podkreślano niezwykłą determinację, której towarzyszy prawie 23-letnia historia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Instytucja, na dobre wpisana w prace badawczo-naukowe w dziedzinie teleinformatyki zarówno w regionie, jak i – przez działalność wokół Konsorcjum Polskiego Internetu Optycznego – także na poziomie polskim, europejskim i światowym, zakorzenia swoją lokalizację blisko kampusu Politechniki Poznańskiej, jako „drugie płuco” Internetowej Doliny Warty.

Podczas symbolicznego przecięcia wstęgi, swój udział w otwarciu nowego Centrum mieli zarówno przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski, władz centralnych, lokalnych i samorządowych regionu, osoby odpowiedzialne za projekt i budowę CBPIO, jak i przyjaciele PCSS, blisko związani z jego rozwojem. Ostatecznego „cięcia”, symbolicznego umożliwienia poruszania się po obiekcie dokonali jednocześnie prof. Jan Węglarz, prof. Marek Figlerowicz oraz dr Maciej Stroiński, Dyrektor Techniczny PCSS i zastępca profesora Węglarza. Zebrani goście udali się do budynku sal technologicznych Centrum Badawczego, gdzie obejrzeli kilkunastominutowy pokaz multimedialny „Człowiek – maszyna – człowiek”. Jak podkreślano, bogata we wrażenia dźwiękowe i wizualne oprawa artystyczna jest pewną „wizją rozwoju technologii, w którą wpisuje się historia PCSS, a która zaczyna się i kończy na człowieku”. Symboliczną łączność z historią prac obliczeniowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zapewniło użycie w wizualizacji wysłużonych, nieużywanych już szaf serwerowych, będących dawniej elementem zasobów systemów obliczeniowych PCSS. Tym akcentem rozpoczęto także zwiedzanie w grupach nowoczesnych, wyposażanych obecnie laboratoriów dziedzinowych CBPIO: od specjalizowanych pracowni otwartego sprzętu sieciowego, przez laboratoria wizualizacji i interakcji, bibliotek cyfrowych, telemedycyny, integracji technologii ICT z otoczeniem, Internetu przyszłości i Internetu rzeczy, po kino wysokiej rozdzielczości i studio telewizyjne PlatonTV.

Popołudniową część spotkania otwarła merytoryczna konferencja okolicznościowa „PIONIER globalnym laboratorium innowacji”. W trakcie jej sesji omawiano nie tylko najnowsze inwestycje w ramach całej sieci Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, ale też horyzont rozwoju usług i badań ICT, których dobrym przykładem jest otwarte właśnie Centrum Badawcze. Ponad stu uczestników konferencji mogło wysłuchać prezentacji dotyczących wiodących projektów naukowych, a także wizji innowacyjnego wykorzystania nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Wieczorny program obchodów otwarcia zakończył bankiet, podczas którego uczestnicy, przy towarzyszeniu muzyki na żywo w wykonaniu zespołu Riffertone, mogli spotkać się na nieformalnych rozmowach i wymianie poglądów. Przed 22:00 budynek Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego oświetliła feeria pokazu sztucznych ogni, wzbudzając emocje widzów i dopinając tym samym program artystyczny radości z nowego kompleksu badawczego PCSS.

Serwery HPC

W Budynku Sal Technologicznych system klimatyzacji pracuje już w trybie produkcyjnym, zarówno w boksach IT chłodzonych klasycznie powietrzem, jak również w układzie przeznaczonym dla systemów HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą.

Serwery HPC  zostały rozbudowane o 138 serwerów firmy Huawei z procesorami Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz (haswell). Każdy z serwerów posiada 2 procesory 14 rdzeniowe, co daje 28 rdzeni obliczeniowych na węzeł. Moc obliczeniowa nowych maszyn to około 160 TFLOPs, a maszyny te są już dostępne dla użytkowników.

Uruchomienie systemu klimatyzacji

W budynku Sal Technologicznych rozpoczęto uruchamianie systemu klimatyzacji. W związku z tym przeniesiono serwery LabITaaS  do nowej sali w BST oraz uruchomiono je, dzięki czemu można już korzystać z tej usługi.

W najbliższych dniach w docelowej lokalizacji zostanie uruchomiony serwer obliczeniowy chłodzony bezpośrednio wysokotemperaturową cieczą. Sukcesywnie do nowej sali będą przenoszone kolejne systemy obliczeniowe.

CBPIO na OpenStreetMap

Budynek CBPIO znalazł się w serwisie OpenStreetMap, tworzonym przez społeczność dodającą dane o drogach, ścieżkach, dworcach i wielu innych miejscach na całym świecie.

 

Zrzut ekranu 2015-04-23 09.52.37

 

 

Prace wykończeniowe

Budowa CBPIO zbliża się dużymi krokami ku końcowi. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych oraz kończy się zagospodarowywanie terenu wokół kompleksu.

Budowa systemu chłodzenia

Do Budynku Sal Technologicznych dostarczono 22 klimatyzatory precyzyjne, które będą chłodziły 3 kioski IT (w sumie 48 szaf IT 47U). Dwa z nich będą dysponowały mocą chłodzenia po 100 kW, a jeden 200 kW.

Bulwar nadwarciański gotowy

Zakończyła się budowa drogi 1KDD, czyli bulwaru nadwarciańskiego. Po dokonaniu odbiorów przez Zarząd Dróg Miejskich droga zostanie otwarta do użytku publicznego.