Kontakt

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO)
ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
tel: (+48 61) 858-20-01
fax: (+48 61) 850-25-01

e-mail: office@man.poznan.pl