Informacje podstawowe

logo_cbpioCentrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – które jest operatorem światłowodowej, krajowej sieci naukowej PIONIER, operatorem miejskiej sieci światłowodowej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej oraz liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Intensywny rozwój PCSS może być zilustrowany wzrostem liczby pracowników od 6 w 1993 roku do 300 w roku 2013 oraz liczbą ponad 130 projektów badawczych (głównie w ramach projektów europejskiego 7 Programu Ramowego), z których obecnie 49 jest w fazie realizacji.

Nowe Centrum jest zlokalizowane w Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej, z którą PCSS łączy współpraca w ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (WCZTI). Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. budynek sal technologicznych) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Specjalizowane laboratoria ICT będą zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem staną się dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Tym samym CBPIO stanowić będzie ważny element europejskiej przestrzeni badawczej. W przyszłości przewidziano również możliwość dalszego rozwoju tego kompleksu, co zobrazowano w przedstawionej koncepcji architektonicznej.

Powstanie CBPIO przyczyni się do trwałego ukształtowania inteligentnej specjalizacji naszego regionu w zakresie badań, edukacji i wdrożeń w obszarze informatyki. Wpisuje się zatem bezpośrednio w koncepcję rozwoju miasta przedstawioną w strategii „Poznań 2030”, w szczególności stymulując innowacje, m.in. w ramach Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, którego PCSS jest członkiem-założycielem.

Wierzymy, że realizacja CBPIO będzie zasadniczym krokiem w kierunku zrealizowania wizji Internetowej Doliny Warty.

 

CBPIO_ulotka_02_DO_DRUKU_K_.cdr